top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/תאלדד כהן

משרד הבריאות: מתווה הקלות ביבוא תרומות ציוד רפואי נוכח מלחמת חרבות ברזל

עדכון: 29 בנובמבר, 2023.


נוכח המצב המורכב במדינה לאור מלחמת חרבות ברזל, משרד הבריאות מודיע מתוקף סמכותו לפי סעיף 2(ג)(2) לצו יבוא חופשי, כי במסגרת ההקלות שיינתנו לתרומות של ציוד רפואי שאינן מיועדות לשיווק מסחרי בתקופת המלחמה ועד ליום 31.12.2023, ועל מנת לאפשר קליטת תרומות של ציוד חיוני באופן יעיל ומהיר ובהתאם לצרכי המערכת - האגף מאפשר שני ערוצים ליבוא התרומות.

עדכון מיום 29.11.23: המתווה הוארך על ידי משרד הבריאות עד לתאריך 31.12.2023

הערוצים ליבוא תרומות ציוד רפואי:

  1. יבוא תרומות ציוד רפואי שיהווה פטור מהצגת אישור יבוא ממשרד הבריאות (אגף ציוד רפואי-אמ"ר) עבור ציוד רפואי המופיע ברשימה שבמסמך המלא* (פתיחת המסמך - בלחיצה כאן) והעומד בתנאים הבאים: א. הציוד הרפואי רשום במדינות מוכרות 2, ומשווק בפועל במדינות אלו. ב. הציוד הרפואי המיובא כתרומה במסלול זה יהיה חדש בלבד ובאריזה מקורית. ג. היבואן או הגורם המייבא את הציוד יחתום על הצהרה על יבוא תרומה - בלחיצה על הלינק כאן.

לתשומת ליבכם: פטור מהמצאת אישור יבוא – אמ"ר אינו פוטר את היבואן / הגורם המייבא מעמידה בהוראות דין אחרות, אלא רק מחובת המצאת אישור - אמ"ר (אגף ציוד רפואי) בלבד. ציוד שייובא כתרומה בערוץ זה לא ייבדק ולא יאושר ע"י משרד הבריאות. * רשימה זו תעודכן מעת לעת.

לתשומת לב סוכני המכס, להלן אופן ההזנה במערכת שער עולמי:

גורם מאשר = משרד הבריאות סוג אישור = אישור (0703) סוג רשומה - יש לבחור "אישור ידני"

מספר אישור - יש להזין 102023 ולצרף את ההצהרה הידנית למסמכי עסקה


Comments


bottom of page